Sheni Blog(www.shenischool.in) provides Kerala State Board Syllabus Text Books Solutions for Class 12th, 11th, 10th, 9th, 8th, 7th, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st Standard for Free. You can download, read online SRI SHARADAMBA HSS SHENI State Board Text Book Solutions.

Tansen Summary in Marathi & English Free Online

Tansen Summary in Marathi PDF
Tansen Summary in Marathi

Tansen Summary in Marathi: In this article, we will provide all students with a summary of Tansen in Marathi. Also, in this article, we will also provide Tansen Summary in Marathi for ease of students. Our only goal is to help students prepare for the upcoming exams. We have extracted a summary of all chapters of and have uploaded them in English and Marathi for easy understanding and quick learning. If you have questions regarding the Tansen Summary in Marathi please let us know in the comments.


Tansen Summary in Marathi


Poem

Tansen

Medium

Marathi

Material

Summary

Format

Text

Provider

sheni blog


How to find Tansen Summary in Marathi?

  1. Visit our website Sheni Blog.
  2. Look for summary of all subjects in Marathi
  3. Now search for Chapters Summary in Marathi.
  4. Click on Tansen Summary in Marathi Post.

Tansen Summary in Marathi

Students can check below the Tansen Summary in Marathi. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


देशातील सर्वोत्कृष्ट संगीतकार म्हणून तानसेन हे मुकंदन मिश्रा या गायकाचे अपत्य होते. तानसेनचा सारांश आपल्याला त्याच्या जीवनाचा आणि एका घटनेचा विचार करेल ज्यामुळे त्याचे प्राण वाचले.

तानसेन हा गायकाचा एकुलता एक मुलगा असून ग्वाल्हेरजवळील बेहट या छोट्या गावात राहतो. तो खूप खोडकर मुलगा आहे पण तितकाच हुशार आणि हुशार आहे. एके दिवशी तो खेळण्यासाठी जंगलात पळून जातो आणि वाघाच्या डरकाळ्याचे अनुकरण करू लागतो.

स्वामी हरिदास त्यांच्या शिष्यांसह जंगलातून जात असताना ते ऐकतात. तानसेन झाडामागे लपतो आणि वाघासारखा गर्जना करतो. यामुळे प्रवासी घाबरतात पण एका शिष्याला कळले की तो तानसेन आहे.

स्वामी हरिदास ताबडतोब त्यांची प्रतिभा ओळखतात आणि तानसेनच्या वडिलांच्या परवानगीने त्यांना संगीत शिकवू लागतात. अकरा वर्षे स्वामी हरिदासांच्या देखरेखीखाली राहिल्यानंतर तानसेन एक महान गायक बनला.

आता, त्याचे आईवडील मृत्यूशय्येजवळ असल्याने, त्याच्या वडिलांची शेवटची इच्छा आहे की त्याने ग्वाल्हेरच्या प्रसिद्ध मोहम्मद घौस यांच्याकडे प्रशिक्षण घ्यावे. तानसेन त्याच्या हाताखाली प्रशिक्षण घेतो आणि अनेकदा आपल्या गुरूंसोबत दरबारात जातो.

त्यानंतर त्याने हुसैनीशी लग्न केले आणि त्याला पाच मुले आहेत जी सर्व अतिशय संगीतमय आहेत. तानसेन खूप लोकप्रिय होताच, तो सम्राट अकबराच्या आधी गायला लागला. अकबर त्याच्यावर खूप प्रभावित होतो आणि त्याला त्याच्या दरबारात संगीतकार म्हणून नियुक्त करतो.

शिवाय अकबरही त्याच्यासोबत वेळ घालवतो आणि त्याला अनेक भेटवस्तू देतो. त्यामुळे इतर दरबारींचा हेवा वाटू लागतो. ते तानसेनचा नाश करण्याची योजना आखतात आणि एक दरबारी शौकत मियाँ त्याच्या मृत्यूचा कट रचतो.

तानसेनने दीपक राग गायला तर त्याच्याभोवती दिवे पेटतील याची जाणीव शौकत मियाँला आहे. शेवटी, उष्णता तानसेनला जाळून राख करेल. त्यामुळे तानसेनला हा राग गायला लावण्यासाठी तो अकबराकडे जातो.

अकबर सहमत आहे आणि तानसेनला तसे करण्यास आदेश देतो आणि तानसेन सहमत आहे परंतु तयारीसाठी थोडा वेळ मागतो. तो ज्ञानी माणूस असल्याने तानसेनला राग दीपक काय करू शकतो याची जाणीव होते. म्हणून, तो आपल्या मुलीला आणि तिच्या मैत्रिणीला पाऊस आणणारा मेघ राग गाण्यास शिकवतो.

शेवटी, तो दिवस येतो आणि तानसेन राग दीपक गाणे सुरू करतो जेव्हा ज्वाला निघतात आणि दिवे लावतात. मात्र, मुली गाणे सुरू करतात आणि पाऊस सुरू होतो. यामुळे तानसेनचे प्राण वाचले पण ते आजारी पडले.

शेवटी, तो निरोगी होतो आणि प्रत्येकजण आनंदी होतो. तो अनेक नवीन रागांची रचनाही करतो आणि राजा ज्यांनी हे राग योजले त्यांना शिक्षा करतो. आता तानसेनची समाधी म्हणजे ग्वाल्हेरमधील संगीतकारांसाठी तीर्थक्षेत्र आहे.


Tansen Summary in English

Here we have uploaded the Tansen Summary in English for students. This will help students to learn quickly in English and Marathi language.


Tansen was the son of Mukandan Mishra as the best musician in the country. Tansen's summary will make you think of his life and the incident that saved his life.

Tansen is the singer's only son and lives in Behat, a small village near Gwalior. He is a very naughty boy but he is also very smart and intelligent. One day he runs into the forest to play and imitates the tiger's fear.

They hear Swami Haridas walking through the forest with his disciples. Tansen hides behind a tree and roars like a tiger. This frightens the travelers but one of the disciples finds out that it is Tansen.

Swami Haridas immediately recognizes his talent and starts teaching him music with the permission of Tansen's father. After being under the tutelage of Swami Haridas for eleven years, Tansen became a great singer.

Now, with his parents on the verge of death, his father's last wish is for him to take up training with the famous Mohammed Ghaus of Gwalior. Tansen trains under him and often goes to court with his gurus.

He later married Husseini and has five children, all of whom are very musical. As Tansen became very popular, he started singing before Emperor Akbar. Akbar is very impressed with him and appoints him as musician in his court.

Akbar also spends time with him and gives him many gifts. This makes other courtiers jealous. They plot to destroy Tansen, and a courtier, Shaukat Mian, plots his death.

Shaukat Mian is aware that if Tansen sings Deepak Raga, the lights will be lit around him. Eventually, the heat will burn Tansen to ashes. So he goes to Akbar to make Tansen sing this rage.

Akbar agrees and orders Tansen to do so and Tansen agrees but asks for some time to prepare. Being a wise man, Tansen realizes what anger can do. So, he teaches his daughter and her friend to sing Megh Raag which brings rain.

Finally, the day comes and Tansen starts singing the raga lamp when the flames go out and the lights go out. However, the girls start singing and it starts to rain. This saved Tansen's life but he fell ill.

In the end, he is healthy and everyone is happy. He also composes many new rages and the king punishes those who plan these rages. Now Tansen's Samadhi is a pilgrimage site for musicians in Gwalior.


Class 9 English Chapters and Poems Summary in Marathi

FAQs About Tansen Summary in Marathi


How to get Tansen in Marathi Summary??

Students can get the Tansen Summary in Marathi from our page.

Where can I get the summary of all Chapters?

Sheniblog.com have uploaded the summary of all Chapters. Students can use these links to check the summary of the desired chapter.

Importance of Tansen Summary in Marathi

  • It helps students learn to determine essential ideas and consolidate important details that support them.
  • It enables students to focus on keywords and phrases of an assigned text that are worth noting and remembering.
  • It teaches students how to take a large selection of text and reduce it to the main points for more concise understanding.
Share:

0 Comments:

Post a Comment

Copyright © Sheni Blog About | Contact | Privacy Policy | Merit List