Sheni Blog(www.shenischool.in) provides Kerala State Board Syllabus Text Books Solutions for Class 12th, 11th, 10th, 9th, 8th, 7th, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st Standard for Free. You can download, read online SRI SHARADAMBA HSS SHENI State Board Text Book Solutions.

My Financial Career Summary in Marathi & English Free Online

My Financial Career Summary in Marathi PDF
My Financial Career Summary in Marathi

My Financial Career Summary in Marathi: In this article, we will provide all students with a summary of My Financial Career in Marathi. Also, in this article, we will also provide My Financial Career Summary in Marathi for ease of students. Our only goal is to help students prepare for the upcoming exams. We have extracted a summary of all chapters of and have uploaded them in English and Marathi for easy understanding and quick learning. If you have questions regarding the My Financial Career Summary in Marathi please let us know in the comments.


My Financial Career Summary in Marathi


Poem

My Financial Career

Medium

Marathi

Material

Summary

Format

Text

Provider

sheni blog


How to find My Financial Career Summary in Marathi?

  1. Visit our website Sheni Blog.
  2. Look for summary of all subjects in Marathi
  3. Now search for Chapters Summary in Marathi.
  4. Click on My Financial Career Summary in Marathi Post.

My Financial Career Summary in Marathi

Students can check below the My Financial Career Summary in Marathi. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


माय फायनान्शिअल करिअर ही एक मजेदार आणि विनोदी कथा आहे ज्यामध्ये लेखक जेव्हा जेव्हा बँकेत प्रवेश करतो तेव्हा त्याची भीती आणि घोटाळे प्रतिबिंबित करते. बँकेशी संबंधित सर्व गोष्टींमुळे तो अस्वस्थ आणि गोंधळलेला होता. तो एक बेजबाबदार मूर्ख बनला.

एकदा असे घडले की, त्याचा पगार पन्नास डॉलर्सपर्यंत वाढला आणि त्याने ती रक्कम बँकेत जमा करण्याचा विचार केला जी त्याला सुरक्षित वाटली. घाबरून तो बँकेत शिरला आणि अकाउंटंटला मॅनेजरबद्दल विचारणा केली.

अकाउंटंट त्याला मॅनेजरकडे घेऊन गेला जिथे लेखकाने मॅनेजरला सांगितले की त्याला त्याच्याशी एकांतात बोलायचे आहे. मॅनेजर चिंताग्रस्त झाला आणि त्याने काहीशा गजरात लेखकाकडे पाहिले आणि त्याला एका वेगळ्या खोलीत नेले.

त्याने दरवाजा बंद केला आणि चुकीचा समज झाला की लेखकाला सांगण्यासाठी काही भयानक रहस्य आहे आणि तो कदाचित पिंकर्टन या गुप्तहेर संस्थेशी संबंधित आहे. लेखकाने त्याला माहिती दिली की तो कोणत्याही गुप्त एजन्सीचा नाही आणि फक्त खाते उघडण्यासाठी आला होता.

मॅनेजरने त्याला मोठा व्यापारी समजून मोठी रक्कम बँकेत जमा करायची होती. पण लेखकाला फक्त छप्पन डॉलर्स बँकेत जमा करायचे आहेत हे ऐकून त्यांची निराशा झाली.

मॅनेजरने मोठ्या आवाजात अकाउंटला फोन केला आणि लेखकासाठी खाते उघडण्याची सूचना केली आणि लेखकाचा निरोप घेतला. लेखकाला त्या खोलीत एक उघडा दरवाजा दिसला आणि त्याने बाहेर पडण्याचा विचार करून दारात प्रवेश केला पण तो सुरक्षित होता.

लेखकाला बाहेर जाण्याचा आदेश देण्यात आला आणि अकाउंटंटने त्याला बाहेर आणले. अकाउंटंटने त्याच्या खात्यात छप्पन डॉलर्स जमा केले आणि बाकीची रक्कम त्याला परत केली. अचानक लेखकाला वाटले की त्याला त्याच्या नेहमीच्या वापरासाठी सहा डॉलर्स हवे आहेत.

त्याने चेकवर सही केली आणि तो अकाउंटंटकडे नेला पण त्याने सहा ऐवजी छप्पन डॉलर लिहिले. ते सर्व पाहून अकाउंटंट आश्चर्यचकित झाला आणि त्याला संपूर्ण जमा रक्कम काढायची आहे का याची चौकशी केली.

लेखकाला आपली चूक वाटली पण त्याला हसायचे नव्हते. त्या बँकेत आपला अपमान झाल्याचे त्याला वाटले. ही रक्कम बँकेत जमा करण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नव्हता. अकाउंटंटने त्याला छप्पन डॉलर्स परत केले.

लेखक बँकेच्या बाहेर आला आणि त्याच्या पाठीमागे हास्याचा एक स्फोट ऐकू आला. तेव्हापासून लेखक बँकेत गेला नाही आणि त्याच्या ट्राउजरच्या खिशात रोख रक्कम आणि मोजेमध्ये बचत रक्कम ठेवू लागला.


My Financial Career Summary in English

Here we have uploaded the My Financial Career Summary in English for students. This will help students to learn quickly in English and Marathi language.


My Financial Career is a fun and humorous story in which the writer reflects his fears and scams whenever he enters the bank. He was upset and confused about everything related to the bank. He became an irresponsible fool.

Once this happened, his salary increased to fifty dollars and he decided to deposit the amount in the bank which he felt was safe. Frightened, he went to the bank and asked the accountant about the manager.

The accountant took him to the manager where the writer told the manager that he wanted to talk to him in private. The manager got nervous and he looked at the writer with some alarm and took him to a different room.

He closed the door and misunderstood that there was some terrible secret to tell the author, and that he was probably associated with the Pinkerton intelligence agency. The author informed him that he did not belong to any secret agency and had only come to open an account.

The manager considered him a big businessman and wanted to deposit a large amount in the bank. But he was disappointed to hear that the author only wanted to deposit fifty-six dollars in the bank.

The manager called the account in a loud voice and instructed the author to open an account and said goodbye to the author. The writer saw an open door in that room and entered the door thinking to get out but he was safe.

The author was ordered out and the accountant brought him out. The accountant credited fifty-six dollars to his account and refunded the rest. Suddenly the writer thought he needed six dollars for his usual use.

He signed the check and took it to the accountant but he wrote fifty six dollars instead of six. Seeing all this, the accountant was surprised and asked if he wanted to withdraw the entire deposit.

The writer felt guilty but did not want to laugh. He felt insulted in that bank. He had no intention of depositing this amount in the bank. The accountant returned fifty-six dollars.

The writer came out of the bank and heard a burst of laughter behind him. Since then the author has not gone to the bank and has kept cash in his trouser pocket and savings in his socks.


Class 9 English Chapters and Poems Summary in Marathi

FAQs About My Financial Career Summary in Marathi


How to get My Financial Career in Marathi Summary??

Students can get the My Financial Career Summary in Marathi from our page.

Where can I get the summary of all Chapters?

Sheniblog.com have uploaded the summary of all Chapters. Students can use these links to check the summary of the desired chapter.

Importance of My Financial Career Summary in Marathi

  • It helps students learn to determine essential ideas and consolidate important details that support them.
  • It enables students to focus on keywords and phrases of an assigned text that are worth noting and remembering.
  • It teaches students how to take a large selection of text and reduce it to the main points for more concise understanding.
Share:

0 Comments:

Post a Comment

Copyright © Sheni Blog About | Contact | Privacy Policy | Merit List