Sheni Blog(www.shenischool.in) provides Kerala State Board Syllabus Text Books Solutions for Class 12th, 11th, 10th, 9th, 8th, 7th, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st Standard for Free. You can download, read online SRI SHARADAMBA HSS SHENI State Board Text Book Solutions.

The Inchcape Rock Poem Summary in Marathi & English Free Online

The Inchcape Rock Poem Summary in Marathi PDF
The Inchcape Rock Poem Summary in Marathi

The Inchcape Rock Poem Summary in Marathi: In this article, we will provide all students with a summary of The Inchcape Rock Poem in Marathi. Also, in this article, we will also provide The Inchcape Rock Poem Summary in Marathi for ease of students. Our only goal is to help students prepare for the upcoming exams. We have extracted a summary of all chapters of and have uploaded them in English and Marathi for easy understanding and quick learning. If you have questions regarding the The Inchcape Rock Poem Summary in Marathi please let us know in the comments.


The Inchcape Rock Poem Summary in Marathi


Poem

The Inchcape Rock Poem

Medium

Marathi

Material

Summary

Format

Text

Provider

sheni blog


How to find The Inchcape Rock Poem Summary in Marathi?

  1. Visit our website Sheni Blog.
  2. Look for summary of all subjects in Marathi
  3. Now search for Chapters Summary in Marathi.
  4. Click on The Inchcape Rock Poem Summary in Marathi Post.

The Inchcape Rock Poem Summary in Marathi

Students can check below the The Inchcape Rock Poem Summary in Marathi. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


कवितेच्या पहिल्या श्लोकात कवीने समुद्राच्या शांततेचे वर्णन केले आहे. हवा, समुद्र, जहाज - सर्व स्थिर होते. जहाजाच्या पालांना वाऱ्याची हालचाल होत नव्हती. त्याची गुंफण समुद्रात स्थिर होती.

दुसऱ्या श्लोकात समुद्राच्या सौम्य लाटांचे वर्णन आहे. लाटा इतक्या कमी पडत होत्या की त्या काही चिन्ह किंवा आवाज करत नव्हत्या. घंटा न हलवता किंवा न वाजवता लाटा हळूवारपणे इंचकेप खडकावर वाहत होत्या.

तिसरा श्लोक बेलबद्दल आहे. 'अॅबरब्रोथोकच्या चांगल्या जुन्या मठाधिपतीने' इंचकेप रॉकवर इंचकेप बेल लावली. वादळाच्या वेळी ते एका बोयवर तरंगत होते आणि धोकादायक खडक तेथे असल्याची सर्वांना सूचना देण्यासाठी उंच भरतींनी वाजत होते.

पुढच्या चार ओळींमध्ये, कवी आपल्याला खराब हवामानात नाविकांना बेलने कसे मार्गदर्शन केले ते सांगतो. वादळाच्या वेळी उंच लाटांच्या खाली लपून राहिल्यामुळे नाविकांना खडक दिसत नव्हता. पण त्यांना वाजणारी घंटा ऐकू आली आणि ते धोकादायक (धोकादायक) खडकापासून दूर गेले. त्यामुळे बेलने त्यांचे प्राण वाचवले. मग नाविकांनी मठाधिपतीला त्याच्या चांगल्या कामासाठी आशीर्वाद दिले.

पाचवा श्लोक आनंदी वातावरण प्रदान करतो, जसे की सामान्यतः प्रत्येक आपत्तीपूर्वी घडते. एका विशिष्ट उज्ज्वल दिवशी सर्वकाही आनंदी दिसत होते. सागरी पक्षी समुद्रावर चक्कर मारून आनंदाने ओरडत होते.

कवितेच्या सहाव्या श्लोकात सर राल्फची प्रथमच ओळख झाली आहे. त्या दिवशी, इंचकेप खडकावरील बोय (रीफ दर्शविण्यासाठी नांगरलेले तरंगते चिन्ह) स्पष्टपणे दिसत होते, कारण ते हिरव्या समुद्रात एक काळे डाग होते. सर राल्फ रोव्हर त्याच्या जहाजाच्या डेकवर गेला आणि बोयच्या अंधाऱ्या जागेकडे पाहिले.

पुढील श्लोक राल्फच्या भावना आणि विचारांशी संबंधित आहे. वसंत ऋतूचे चांगले वातावरण पाहून तो आनंदित झाला. तो शिट्ट्या वाजवत आनंदात गात होता. तो खरंतर खूप आनंदात होता. पण या आनंदामागे त्याच्या मनातील एक पापी विचार आहे हे कोणालाच माहीत नव्हते.

आठव्या श्लोकात रोव्हर स्वतः बोलतो आणि त्याची इच्छा प्रकट करतो. त्याची नजर इंचकेप खडकावर तरंगणाऱ्या बोयवर स्थिरावली. सर राल्फ द रोव्हरने आपल्या क्रूला बोट इंचकेप रॉकवर नेण्याचा आदेश दिला. मग तो म्हणतो की तो अबरब्रोथोकच्या मठाधिपतीच्या चांगल्या कामाची पीडा (मारणार किंवा नष्ट) करणार आहे.

नवव्या श्लोकात वर्णन केले आहे की रोव्हरच्या माणसांनी बोट इंचकेप रॉकवर नेली. तिथे त्याने बोटीवर वाकून खडकावरून बेल कापली.

पुढील श्लोक चित्रित करतो की घंटा कशी बुडवून बुडबुड्याचा आवाज करत होती. फुगे उठले आणि आजूबाजूला फुटले. बेलमुळे आणखी जहाजे वाचणार नाहीत आणि नाविक मठाधिपतीला आशीर्वाद देणार नाहीत या विचाराने सर राल्फ आनंदी होते.

सर राल्फ द रोव्हर नंतर खडकापासून दूर गेला. त्यानंतर त्याने इंचकेप रॉकला अपघात झालेल्या अनेक जहाजांना लुटले आणि लुटले. तो आता सर्व लुटलेला खजिना असलेला श्रीमंत माणूस आहे. आणि आज तो आपल्या जहाजाने स्कॉटलंडच्या किनाऱ्यावर जाणार आहे.

बाराव्या श्लोकात रोव्हर ज्या दिवशी स्कॉटलंडला जात आहे त्या दिवशी उदास वातावरणाचे वर्णन केले आहे. दाट धुक्याच्या मागे सूर्य लपला आहे. दिवसभर जोरदार वारे वाहत होते, आता संध्याकाळनंतर वारे थांबले आहेत.

पुढच्या चार ओळींनी खिन्नता सुरू ठेवली. रोव्हर आता त्याच्या जहाजाच्या डेकवर आहे. अंधार असल्यामुळे त्यांना जमीन दिसत नाही. सर राल्फ खात्री देतात की चंद्र लवकरच दिसेल आणि त्यामुळे प्रकाश होईल.

चौदाव्या श्लोकात राल्फच्या माणसांपैकी एक म्हणतो की त्याला लाटांचा गर्जना आवाज ऐकू येतो. त्यामुळे ते किनार्‍याजवळ असावेत, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. इंचकेप बेल आता उरली नाही, कारण ती त्यांना या परिस्थितीत मार्गदर्शन करू शकते याबद्दलही त्यांना खेद आहे.

पण आवाज नव्हता. भरती मजबूत होत्या. रोव्हर आणि त्याची टीम जहाजासोबत वाहून जात आहे. अचानक जहाजाला धक्का बसतो. त्या सर्वांना कळले की जहाज इंचकेप रॉकला धडकले आहे.

सर राल्फ द रोव्हर निराशेने आपले केस ओढतात. तो त्याच्या वाईट कृत्यांसाठी स्वतःला शाप देतो. दरम्यान, पात्राच्या प्रत्येक कोपऱ्यात पाणी भरते आणि ते समुद्रात बुडू लागते.

कवितेच्या शेवटच्या श्लोकात रोव्हर मरत असताना, त्याला इंचकेप बेल वाजल्यासारखा आवाज ऐकू येतो. प्रत्यक्षात सैतान स्वतः पाण्याखाली वाजत होता हे त्याच्या मृत्यूची घंटा होती.

अशा प्रकारे रोव्हरला त्याच्या पापी कृत्यांची शिक्षा मिळते. रॉबर्ट साउथी हा एक कवी आहे जो नेहमी आपल्या कवितांमधून शिकवतो. यालाही अपवाद नाही.


The Inchcape Rock Poem Summary in English

Here we have uploaded the The Inchcape Rock Poem Summary in English for students. This will help students to learn quickly in English and Marathi language.


In the first verse of the poem, the poet describes the peace of the sea. The air, the sea, the ship - everything was stationary. The ship's hull was not moving. His knot was fixed in the sea.

The second verse describes the gentle waves of the sea. The waves were so low that they made no sign or sound. Without moving or ringing the bell the waves were gently flowing over the inchcap cap.

The third verse is about Bell. The good old abbot of Aberbrothok planted an inchcap bell on Inchcap rock. At the time of the storm they were floating on a buoy, and high tides were ringing to alert everyone that dangerous rocks were there.

In the next four lines, the poet tells us how Bell guided sailors in bad weather. The sailors could not see the rocks because they were hiding under the high waves during the storm. But they heard the bell ringing and they ran away from the dangerous rock. So Bell saved their lives. The sailors then blessed the abbot for his good work.

The fifth verse provides a happy atmosphere, as it usually happens before every disaster. On a particular bright day everything seemed happy. The seabirds were roaming the sea, shouting for joy.

Sir Ralph is first introduced in the sixth verse of the poem. On that day, the buoy (floating mark plowed to show the reef) on the Inchcap rock was clearly visible, as it was a black spot in the green sea. Sir Ralph Rover went to the deck of his ship and looked at Boy's dark place.

The next verse deals with Ralph's feelings and thoughts. He was happy to see the good weather of spring. He was whistling and singing happily. He was actually very happy. But no one knew that there was a sinful thought behind this happiness.

In the eighth verse, Rover speaks for himself and expresses his desire. His gaze was fixed on the boy floating on the Inchcap rock. Sir Ralph the Rover ordered his crew to take the boat to Inchcap Rock. He then says that he is going to suffer (kill or destroy) the good work of the abbot of Abercrombie.

The ninth verse describes Rover's men taking the boat to Inchcap Rock. There he bent over the boat and cut the bell off the rock.

The next verse depicts how the bell was ringing and bubbling. The bubbles rose and burst all around. Sir Ralph rejoiced at the thought that the bell would no longer save ships and that the sailors would not bless the abbot.

Sir Ralph the Rover then walked away from the rock. He then plundered and looted several ships that had crashed into Inchcap Rock. He is now a rich man with all the looted treasures. And today he will sail to the shores of Scotland.

Verse 12 describes the gloomy weather on the day the rover sails for Scotland. The sun is hidden behind a thick fog. Strong winds were blowing throughout the day, now the winds have stopped in the evening.

The next four lines continued the melancholy. The rover is now on the deck of his ship. They cannot see the land because it is dark. Sir Ralph assures that the moon will soon appear and so will the light.

In verse 14, one of Ralph's men says he can hear the roar of the waves. So they expect it to be near the shore. Inchcap Bell is no more, as he regrets that he can guide them in this situation.

But there was no sound. The tides were strong. The rover and its crew are carrying the ship. Suddenly the ship is hit. They all knew that the ship had hit Inchcap Rock.

Sir Ralph the Rover pulls his hair in frustration. He curses himself for his evil deeds. Meanwhile, water fills every corner of the container and it sinks into the sea.

In the last verse of the poem, as the rover dies, he hears the sound of an inchcap bell ringing. The fact that Satan himself was ringing underwater was his death knell.

Thus Rover is punished for his sinful deeds. Robert Southee is a poet who always teaches through his poems. This is no exception.


Class 12 English Chapters and Poems Summary in Marathi

FAQs About The Inchcape Rock Poem Summary in Marathi


How to get The Inchcape Rock Poem in Marathi Summary??

Students can get the The Inchcape Rock Poem Summary in Marathi from our page.

Where can I get the summary of all Chapters?

Sheniblog.com have uploaded the summary of all Chapters. Students can use these links to check the summary of the desired chapter.

Importance of The Inchcape Rock Poem Summary in Marathi

  • It helps students learn to determine essential ideas and consolidate important details that support them.
  • It enables students to focus on keywords and phrases of an assigned text that are worth noting and remembering.
  • It teaches students how to take a large selection of text and reduce it to the main points for more concise understanding.
Share:

0 Comments:

Post a Comment

Copyright © Sheni Blog About | Contact | Privacy Policy | Merit List