Sheni Blog(www.shenischool.in) provides Kerala State Board Syllabus Text Books Solutions for Class 12th, 11th, 10th, 9th, 8th, 7th, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st Standard for Free. You can download, read online SRI SHARADAMBA HSS SHENI State Board Text Book Solutions.

To Sir, with Love Chapter Summary in Marathi & English Free Online

To Sir, with Love Chapter Summary in Marathi PDF
To Sir, with Love Chapter Summary in Marathi

To Sir, with Love Chapter Summary in Marathi: In this article, we will provide all students with a summary of To Sir, with Love Chapter in Marathi. Also, in this article, we will also provide To Sir, with Love Chapter Summary in Marathi for ease of students. Our only goal is to help students prepare for the upcoming exams. We have extracted a summary of all chapters of and have uploaded them in English and Marathi for easy understanding and quick learning. If you have questions regarding the To Sir, with Love Chapter Summary in Marathi please let us know in the comments.


To Sir, with Love Chapter Summary in Marathi


Poem

To Sir, with Love Chapter

Medium

Marathi

Material

Summary

Format

Text

Provider

sheni blog


How to find To Sir, with Love Chapter Summary in Marathi?

  1. Visit our website Sheni Blog.
  2. Look for summary of all subjects in Marathi
  3. Now search for Chapters Summary in Marathi.
  4. Click on To Sir, with Love Chapter Summary in Marathi Post.

To Sir, with Love Chapter Summary in Marathi

Students can check below the To Sir, with Love Chapter Summary in Marathi. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


ब्रेथवेट इंग्लंडमधील अतिशय गरीब परिसरात असलेल्या ग्रीनस्लेड सेकंडरी स्कूलमध्ये नोकरी घेते, जिथे विद्यार्थ्यांना इतर शाळांमधून वर्तणुकीशी संबंधित समस्यांमुळे काढून टाकल्यानंतर पाठवले जाते. ब्रेथवेटला कठीण वेळ आहे कारण तो ग्रीनस्लेडमध्ये शिकवू लागला. सुरुवातीच्या प्रकरणांमध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे, ब्रेथवेट त्याच्या विद्यार्थ्यांशी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी लवकर संघर्ष करतो, जे त्यांच्या वयाच्या (१५ वर्षांच्या) अपेक्षित शिक्षणाच्या पातळीपेक्षा खूप खाली येतात, शिकण्यात फारच कमी रस दाखवतात आणि ब्रेथवेटला फार कमी आदर दाखवतात. ब्रेथवेट त्याच्या वर्गाला विशेषाधिकारप्राप्त, कृतघ्न, गोरे लोकांचा समूह मानतात या वस्तुस्थितीमुळेच अडचणी वाढल्या आहेत. थोडक्यात, विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघेही प्रीफॉर्म्ड स्टिरिओटाइपनुसार एकमेकांकडे पाहण्यात दोषी आहेत.

जेव्हा ब्रेथवेट त्याच्या वर्ग धोरणांमध्ये आणि त्याचे वर्ग चालवण्याच्या पद्धतीत काही बदल करतो तेव्हा हे अडथळे हळूहळू कमी होऊ लागतात. ब्रेथवेटने आपल्या विद्यार्थ्यांना 'मुलांच्या' तुलनेत 'प्रौढ' म्हणून वागवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे त्याला विद्यार्थी आणि त्या काळातील प्रचलित पद्धतींनुसार 'अयोग्य' आणि वास्तववादी बनण्याची परवानगी मिळाली. विद्यार्थ्यांना त्यांना “सर” आणि एकमेकांना त्यांच्या आडनावाने संबोधण्याची सूचना देऊन, ब्रेथवेट वर्गात आदराचे वातावरण निर्माण करतात. त्यांची कल्पना अशी आहे की विद्यार्थ्यांना प्रौढांसारखे वागणूक दिल्यास ते प्रौढांसारखे वागतील. जेव्हा ती वर्गात प्रवेश करते तेव्हा पामेला डेअरला 'प्रौढ' आणि 'स्त्रीसारखे' बनवून तो त्याचे स्थान मजबूत करतो. ब्रेथवेट विद्यार्थ्यांना ते शिकत असलेल्या गोष्टींमध्ये अधिक गुंतवून ठेवण्याचा प्रयत्न करतो, विद्यार्थ्यांना वर्गात बोलण्याची अधिक संधी देतो आणि विद्यार्थी जे काही विषय निवडतात त्यावर चर्चा करण्यासाठी वर्गात ठराविक वेळ घालवतात. तो त्यांना संग्रहालयांच्या फील्ड ट्रिपवर देखील घेऊन जातो, जे त्यांच्यापैकी अनेकांनी यापूर्वी कधीही अनुभवले नव्हते. वर्गातील हे बदल केवळ विद्यार्थ्यांमध्ये शिकण्याचा उत्साह वाढवतात असे नाही तर ते विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघांनाही एकमेकांकडे वेगळ्या नजरेने पाहण्यास मदत करतात.


To Sir, with Love Chapter Summary in English

Here we have uploaded the To Sir, with Love Chapter Summary in English for students. This will help students to learn quickly in English and Marathi language.


Braithwaite takes a job at Greenslade Secondary School in a very poor area of England, where students are sent out after being expelled from other schools for behavioral problems. Braithwaite has had a difficult time as he began teaching at Greenslade. As described in the early episodes, Braithwaite struggles early to establish relationships with his students, who fall far short of the expected level of education at the age of 15, show little interest in learning, and show little respect for Braithwaite. The difficulties are compounded by the fact that Braithwaite considers his class to be a privileged, ungrateful, white group. In short, both students and teachers are guilty of looking at each other according to preformed stereotypes.

These barriers gradually diminish as Braithwaite makes some changes to his classroom policies and the way he conducts classes. Braithwaite has decided to treat his students as 'adults' rather than 'children'. This allowed him to be 'inappropriate' and realistic according to the student and the prevailing practices of the time. By instructing students to call them 'Sir' and each other by their last name, Braithwaite creates an atmosphere of respect in the classroom. Their idea is that if students are treated like adults, they will behave like adults. When she enters the classroom, he strengthens her position by making Pamela Dare 'adult' and 'feminine'. Braithwaite seeks to engage students more in what they learn, gives students more opportunity to speak in class, and allows students to spend more time in class discussing topics they choose. He also takes them on field trips to museums, which many of them have never experienced before. These changes in the classroom not only increase students' enthusiasm for learning but also help both students and teachers to look at each other differently.


Class 12 English Chapters and Poems Summary in Marathi

FAQs About To Sir, with Love Chapter Summary in Marathi


How to get To Sir, with Love Chapter in Marathi Summary??

Students can get the To Sir, with Love Chapter Summary in Marathi from our page.

Where can I get the summary of all Chapters?

Sheniblog.com have uploaded the summary of all Chapters. Students can use these links to check the summary of the desired chapter.

Importance of To Sir, with Love Chapter Summary in Marathi

  • It helps students learn to determine essential ideas and consolidate important details that support them.
  • It enables students to focus on keywords and phrases of an assigned text that are worth noting and remembering.
  • It teaches students how to take a large selection of text and reduce it to the main points for more concise understanding.
Share:

0 Comments:

Post a Comment

Copyright © Sheni Blog About | Contact | Privacy Policy | Merit List