Sheni Blog(www.shenischool.in) provides Kerala State Board Syllabus Text Books Solutions for Class 12th, 11th, 10th, 9th, 8th, 7th, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st Standard for Free. You can download, read online SRI SHARADAMBA HSS SHENI State Board Text Book Solutions.

Money Poem Summary in Marathi & English Free Online

Money Poem Summary in Marathi PDF
Money Poem Summary in Marathi

Money Poem Summary in Marathi: In this article, we will provide all students with a summary of Money Poem in Marathi. Also, in this article, we will also provide Money Poem Summary in Marathi for ease of students. Our only goal is to help students prepare for the upcoming exams. We have extracted a summary of all chapters of and have uploaded them in English and Marathi for easy understanding and quick learning. If you have questions regarding the Money Poem Summary in Marathi please let us know in the comments.


Money Poem Summary in Marathi


Poem

Money Poem

Medium

Marathi

Material

Summary

Format

Text

Provider

sheni blog


How to find Money Poem Summary in Marathi?

  1. Visit our website Sheni Blog.
  2. Look for summary of all subjects in Marathi
  3. Now search for Chapters Summary in Marathi.
  4. Click on Money Poem Summary in Marathi Post.

Money Poem Summary in Marathi

Students can check below the Money Poem Summary in Marathi. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


कवी कबूल करतो की जेव्हा त्याचे जीवन पैशाने समृद्ध होते, तेव्हा तो शाश्वत आनंद आणि खऱ्या आनंदापासून दूर होता. त्यामुळे जीवनाचा खरा आनंद मिळविण्यासाठी कवीला गरीब व्हायचे असते. समृद्धीमध्ये, कवीला बरेच मित्र होते जे त्यांच्याशी नेहमी भेटत असत.
समृद्ध जीवन जगत असताना कवीचे जीवन अनेक बंधने आणि शिष्टाचारांनी भरलेले होते. म्हणून कवीने आपल्या आयुष्याची तुलना एका मुलाशी केली ज्याला रणशिंग फुंकण्याची तीव्र इच्छा आहे परंतु परिघ आणि पद्धतीमुळे तो ते करू शकत नाही. कवीच्या मते, आनंदाची खरी भावना श्रीमंतीच्या खोट्या स्थितीत दडलेली असते. आता गरीब असल्याने कवीला आनंदी जीवन जगायचे आहे. कवीला त्याच्या स्थितीबद्दल जगासमोर कोणतेही शब्द बोलायचे नाहीत कारण जग सुखाच्या खोट्या विचारांच्या प्रभावाखाली आहे. जगाच्या नियमांनुसार पैशाने सुख विकत घेता येते, श्रीमंतीची तुलना थेट आनंदाशी केली जाते जी कवीच्या मते असत्यच राहिली.
कवीने जीवनाचे पैलू बारकाईने पाहिले आणि जाणून घेतले. रोज थोडे पैसे कमावले तरी गरीब माणसाचे मन अधिक प्रसन्न आणि समाधानी असते असे त्यांनी निरीक्षण केले. मनापासून कवी, श्रीमंत व्यक्तीच्या व्यतिरिक्त आनंदाने भरलेल्या गरीब व्यक्तीच्या छोट्याशा क्रियाकलापाने प्रभावित होतो. पतीने सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत घेतलेल्या परिश्रमाबद्दल गरीबांच्या बायका मधमाश्यांप्रमाणे तक्रारी करत असतात. गरीब लोक पैसे मिळवण्यासाठी आणि ते वाचवण्यासाठी धडपडत आहेत, परंतु घरातील कामे सांभाळण्यासाठी पत्नींना जास्त मेहनत घ्यावी लागते. त्यांच्याकडे खर्च करण्यासाठी पुरेसे पैसे नाहीत. कवीला अशा वागण्या-बोलण्याचं आणि परिस्थितीचं खूप आकर्षण असतं.
गरीब आणि श्रीमंताच्या हसण्यातला स्पर्श फरक कवीला जाणवला आहे. गरीब माणूस बिनदिक्कत हसतो. ते मुक्त आणि हृदयाच्या तळाशी आहे. दुसरीकडे, श्रीमंत लोक हसतात परंतु ते थंड आणि अस्पष्ट आहे. श्रीमंत व्यक्ती खर्‍या आनंदापासून दूर असतात, याकडे कवीने लक्ष वेधले. अधिकाधिक पैशांच्या शोधात त्यांनी खरा आनंद मागे सोडला. गरीब व्यक्ती त्याच्या रोजच्या कमाईत आनंदी असते आणि आत्म्याच्या शाश्वत आनंदाशी जवळून जोडलेली असते. म्हणून कवीने सुचवले की श्रीमंत व्यक्तींना आत्म्याच्या शाश्वत आनंदाच्या संपर्कात राहण्यासाठी खाली जायचे आहे.
कवीने आपल्या आर्थिक स्थितीची भूतकाळाशी तुलना केली आहे. भूतकाळात, त्याच्याकडे जीवनात अधिक मित्र मिळविण्यासाठी पुरेसा पैसा होता, परंतु हे मित्र खरे नव्हते कारण त्यांची मैत्री पैशावर बदलली होती. त्यामुळे हे मित्र खोटे ठरले. सध्याच्या जीवनात, कवीकडे खर्च करण्यासाठी पुरेसे पैसे नाहीत. या टप्प्यावर त्याला खूप कमी मित्र आहेत पण हे मित्र खरे आणि खरे आहेत.


Money Poem Summary in English

Here we have uploaded the Money Poem Summary in English for students. This will help students to learn quickly in English and Marathi language.


The poet admits that when his life was rich with money, he was away from eternal happiness and true happiness. So the poet wants to be poor to get true happiness of life. In Samrudhi, the poet had many friends who always met him.
While living a prosperous life, the life of a poet was full of many restrictions and manners. So the poet likens his life to a boy who has a strong desire to blow the trumpet but because of the circumference and the method he cannot do it. According to the poet, the true feeling of happiness is hidden in the false state of wealth. Now being poor, the poet wants to live a happy life. The poet does not want to say anything in front of the world about his condition because the world is under the influence of false thoughts of happiness. Happiness can be bought with money according to the rules of the world, wealth is directly compared to happiness which according to the poet remained untrue.
The poet saw and learned aspects of life in detail. He observed that the mind of a poor man is happier and more satisfied even if he earns a little money every day. The poet from the heart is influenced by the small activities of the poor person who is full of joy in addition to the rich person. The wives of the poor complain like bees about the hard work of their husbands from morning till evening. Poor people struggle to earn money and save it, but wives have to work harder to take care of household chores. They do not have enough money to spend. The poet is very attracted to such behavior and situation.
The poet feels the difference between the smiles of the rich and the poor. The poor man laughs without hesitation. It is free and at the bottom of the heart. Rich people, on the other hand, laugh but it is cold and vague. The poet pointed out that rich people are far from true happiness. In search of more and more money, he left behind true happiness. The poor person is happy with his daily earnings and is closely connected with the eternal happiness of the soul. So the poet suggested that rich people should go down to stay in touch with the eternal bliss of the soul.
The poet compares his financial situation to the past. In the past, he had enough money to make more friends in life, but these friends were not real because their friendship had turned into money. So these friends turned out to be liars. In the present life, the poet does not have enough money to spend. He has very few friends at this stage but these friends are real and true.


Class 12 English Chapters and Poems Summary in Marathi

FAQs About Money Poem Summary in Marathi


How to get Money Poem in Marathi Summary??

Students can get the Money Poem Summary in Marathi from our page.

Where can I get the summary of all Chapters?

Sheniblog.com have uploaded the summary of all Chapters. Students can use these links to check the summary of the desired chapter.

Importance of Money Poem Summary in Marathi

  • It helps students learn to determine essential ideas and consolidate important details that support them.
  • It enables students to focus on keywords and phrases of an assigned text that are worth noting and remembering.
  • It teaches students how to take a large selection of text and reduce it to the main points for more concise understanding.
Share:

0 Comments:

Post a Comment

Copyright © Sheni Blog About | Contact | Privacy Policy | Merit List