Sheni Blog(www.shenischool.in) provides Kerala State Board Syllabus Text Books Solutions for Class 12th, 11th, 10th, 9th, 8th, 7th, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st Standard for Free. You can download, read online SRI SHARADAMBA HSS SHENI State Board Text Book Solutions.

Papa Panov’s Special Christmas Summary in Hindi & Marathi Free Online

Papa Panov’s Special Christmas Summary in Hindi & Marathi Free Online PDF
Papa Panov’s Special Christmas Summary in Hindi

Papa Panov’s Special Christmas Summary in Hindi & Marathi Free Online: In this article, we will provide all students with a summary of Papa Panov’s Special Christmas in Hindi & Marathi Free Online. Also, in this article, we will also provide Papa Panov’s Special Christmas Summary in Hindi & Marathi Free Online for ease of students. Our only goal is to help students prepare for the upcoming exams. We have extracted a summary of all chapters of and have uploaded them in Marathi and Hindi for easy understanding and quick learning. If you have questions regarding the Papa Panov’s Special Christmas Summary in Hindi & Marathi please let us know in the comments.


Papa Panov’s Special Christmas Summary in Hindi & Marathi


Poem

Papa Panov’s Special Christmas

Medium

Hindi/Marathi

Material

Summary

Format

Text

Provider

sheni blog


How to find Papa Panov’s Special Christmas Summary in Hindi?

  1. Visit our website Sheni Blog.
  2. Look for summary of all subjects in Hindi & Marathi
  3. Now search for Chapters Summary in Hindi & Marathi.
  4. Click on Papa Panov’s Special Christmas Summary in Hindi & Marathi Post.

Papa Panov’s Special Christmas Summary in Hindi

Students can check below the Papa Panov’s Special Christmas Summary in Hindi. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


पापा पानोव हा एक वृद्ध मोची आहे जो एका छोट्या रशियन गावात एकटाच राहतो. नाताळची संध्याकाळ होती आणि सगळीकडे जल्लोष होता. त्याची बायको गेली होती आणि त्याची मुलं सगळी मोठी होऊन गेली होती. ख्रिसमसच्या पूर्वसंध्येला त्याच्या दुकानात एकटेच, पापा पानोव यांनी जुने कौटुंबिक बायबल उघडण्याचा निर्णय घेतला आणि ख्रिस्ताच्या जन्माबद्दल ख्रिसमसची कथा वाचली. त्या रात्री तो येशू त्याच्याकडे येताना स्वप्नात पाहतो की तो दुसऱ्या दिवशी पापा पानोव्हला प्रत्यक्ष भेट देतो.

पापा पानोव खूप आनंदी होते, ख्रिसमसच्या दिवशी येशूला भेटण्यासाठी उत्सुकतेने वाट पाहत होते. सकाळ झाली होती आणि कोणीच दिसत नव्हते. त्याने एकटा सफाई कामगार दिसला आणि त्याला गरम कप कॉफीसाठी बोलावले. अशाप्रकारे त्याने ख्रिसमसच्या दिवशी गरजूंना मदत केली, सर्वांनी त्याच्या प्रेम आणि काळजीबद्दल त्याला आशीर्वाद दिले. दिवस मावळला पण येशू त्याला भेटायला आला नाही. उदास वाटून तो खुर्चीवर बसला. त्याला वाटले की तो एकटा नाही. त्यादिवशी त्याच्याकडे आलेल्या सर्व लोकांना त्याने पाहिले आणि ते जात असताना प्रत्येकजण कुजबुजत होता, 'पापा पानोव, तुम्ही मला पाहिले नाही का?' तेव्हा त्याला समजले की येशू त्याच्याकडे मदत केलेल्या गरजू लोकांच्या रूपात आला होता. . त्याला शांती मिळाली आणि त्याचे हृदय आनंदाने नाचले.


Papa Panov’s Special Christmas Summary in Marathi

Here we have uploaded the Papa Panov’s Special Christmas Summary in Marathi for students. This will help students to learn quickly in Marathi language.


पापा पानोव हा एक वृद्ध मोची आहे जो एका छोट्या रशियन गावात एकटाच राहतो. नाताळची संध्याकाळ होती आणि सगळीकडे जल्लोष होता. त्याची बायको गेली होती आणि त्याची मुलं सगळी मोठी होऊन गेली होती. ख्रिसमसच्या पूर्वसंध्येला त्याच्या दुकानात एकटेच, पापा पानोव यांनी जुने कौटुंबिक बायबल उघडण्याचा निर्णय घेतला आणि ख्रिस्ताच्या जन्माबद्दल ख्रिसमसची कथा वाचली. त्या रात्री तो येशू त्याच्याकडे येताना स्वप्नात पाहतो की तो दुसऱ्या दिवशी पापा पानोव्हला प्रत्यक्ष भेट देतो.

पापा पानोव खूप आनंदी होते, ख्रिसमसच्या दिवशी येशूला भेटण्यासाठी उत्सुकतेने वाट पाहत होते. सकाळ झाली होती आणि कोणीच दिसत नव्हते. त्याने एकटा सफाई कामगार दिसला आणि त्याला गरम कप कॉफीसाठी बोलावले. अशाप्रकारे त्याने ख्रिसमसच्या दिवशी गरजूंना मदत केली, सर्वांनी त्याच्या प्रेम आणि काळजीबद्दल त्याला आशीर्वाद दिले. दिवस मावळला पण येशू त्याला भेटायला आला नाही. उदास वाटून तो खुर्चीवर बसला. त्याला वाटले की तो एकटा नाही. त्यादिवशी त्याच्याकडे आलेल्या सर्व लोकांना त्याने पाहिले आणि ते जात असताना प्रत्येकजण कुजबुजत होता, 'पापा पानोव, तुम्ही मला पाहिले नाही का?' तेव्हा त्याला समजले की येशू त्याच्याकडे मदत केलेल्या गरजू लोकांच्या रूपात आला होता. . त्याला शांती मिळाली आणि त्याचे हृदय आनंदाने नाचले.


All Maharashtra Board Class 7 English Chapters and Poems Summary in Hindi & Marathi

FAQs About Papa Panov’s Special Christmas Summary in Hindi & Marathi


How to get Papa Panov’s Special Christmas in Hindi Summary??

Students can get the Papa Panov’s Special Christmas Summary in Hindi from our page.

Where can I get the summary of all Chapters?

Sheniblog.com have uploaded the summary of all Chapters. Students can use these links to check the summary of the desired chapter.

Importance of Papa Panov’s Special Christmas Summary in Hindi & Marathi

  • It helps students learn to determine essential ideas and consolidate important details that support them.
  • It enables students to focus on keywords and phrases of an assigned text that are worth noting and remembering.
  • It teaches students how to take a large selection of text and reduce it to the main points for more concise understanding.
Share:

0 Comments:

Post a Comment

Copyright © Sheni Blog About | Contact | Privacy Policy | Merit List